Trung Quốc chỉ cho nghỉ Tết 3 ngày

Hình ảnh người dân Trung Quốc đi chơi Tết.phủ Trung Quốc ngày 11/12 công bố bắt đầu từ ngày 1/1/2014 sẽ thực hiện quy định nghỉ Tết âm lịch 3 ngày (từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 3 tháng giêng âm lịch), song tổng số ngày nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật Trung Quốc vẫn là 11 ngày như trước đây...

Chính phủ Trung Quốc ngày 11/12 công bố bắt đầu từ ngày 1/1/2014 sẽ thực hiện quy định nghỉ Tết âm lịch 3 ngày (từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 3 tháng giêng âm lịch), song tổng số ngày nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật Trung Quốc vẫn là 11 ngày như trước đây.

Hình ảnh người dân Trung Quốc đi chơi Tết.

Hình ảnh người dân Trung Quốc đi chơi Tết.

Giới phân tích cho rằng thời gian nghỉ lễ nên phù hợp với trình độ của phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Thời gian nghỉ lễ cũng là một bộ phận cấu thành quan trọng của chế độ phúc lợi công nhân viên chức. Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển, trong hệ thống phân công thế giới vẫn là ngành nghề tập trung nhiều lao động chiếm ưu thế rõ rệt, giá thành sức lao động không nên tăng quá nhanh.
Nếu tăng số ngày nghỉ lễ theo quy định tất nhiên sẽ làm tăng giá thành sử dụng lao động của doanh nghiệp, ở mức độ nhất định sẽ làm suy yếu sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

So với các nước và khu vực trên thế giới, số ngày nghỉ lễ pháp định của Trung Quốc hiện nay gần bằng mức trung bình của thế giới, vượt Mỹ (10 ngày), Anh (8 ngày), Canada và Đức (đều 9 ngày). Tính số ngày nghỉ trung bình năm của công chức Trung Quốc là 125 ngày (trong đó số ngày nghỉ lễ tết là 11 ngày và ngày nghỉ trong tuần là 104), vượt 1/3 tổng số ngày trong năm, về cơ bản phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra số ngày nghỉ lễ của 62 quốc gia và khu vực trên thế giới, với trung bình số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật là 11,7 ngày, Trung Quốc (11 ngày) đứng thứ 33, ở mức trung bình.

 

Theo Hải Yến