Quy trình đăng ký tài khoản thành viên

 Bạn hãy click vào Đăng ký trên góc phải phía trên của trang web . Sau đó làm tuần tự các bước sau để đăng ký tài khoản thành công.

 Bước 1: Nhập thông tin tài khoản

 Lưu ý:

 - Các trường có đánh dấu hoa thị (*) là các trường bắt buộc bạn phải điền đầy đủ thông tin.

 - Mật khẩu đăng nhập: không phân biệt chữ hoa và chữ thường, phải từ 6 đến 20 ký tự không bao gồm khoảng trống. Bạn không nên đặt mật khẩu đăng nhập giống với địa chỉ Email để đảm bảo độ an toàn cho tài khoản.

 -  Địa chỉ Email: RaovatDatvo.com gửi mail cho bạn mỗi khi có sự thay đổi về tài khoản cũng như phát sinh giao dịch. Do vậy hãy lựa chọn và nhập chính xác địa chỉ Email mà bạn thường sử dụng (không quá 255 ký tự) để đăng ký tài khoản RaovatDatvo.com.

 - Luôn phải đánh dấu chọn vào phần cam kết tuân thủ các điều lệ sử dụng của RaovatDatvo.com để hoàn tất quá trình khai báo thông tin đăng ký tài khoản của bạn.

 Bước 2: Kích hoạt tài khoản

 

 Ngay sau khi yêu cầu đăng ký mở tài khoản tại RaovatDatvo.com của bạn được gửi đi thành công, chúng tôi sẽ gửi tới bạn một đường link xác minh yêu cầu đăng ký mở tài khoản tới địa chỉ Email mà bạn đã khai báo ở bước 2. Bạn vui lòng click vào đường link đã gửi trong Email và tiếp tục xác minh thông tin đăng ký để kích hoạt tài khoản cá nhân.

 Sau khi tài khoản của bạn được kích hoạt thành công, bạn có thể đăng nhập vào RaovatDatvo.com bằng tài khoản cá nhân bạn vừa đăng ký.