Doanh nghiệp Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN

Tên giao dịch: SEAPRODEX FACTORY - F16
Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (+84 56) 3891 254 - 3891 254
Fax: (84-56) 3893 200
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.seaprodexf16.com
Mã số thuế:
Giám đốc: Trần Mạnh Tưởng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

- Thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

- Chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa .

- Chế biến gia súc, gia cầm và đá lạnh .

- Kinh doanh vận chuyển hàng hoá ôtô . Cho thuê kho...