Doanh nghiệp Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN

Tên giao dịch: SEAPRODEX FACTORY - F16
Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (+84 56) 3891 254 - 3891 254
Fax: (84-56) 3893 200
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.seaprodexf16.com
Mã số thuế:
Giám đốc: Trần Mạnh Tưởng

CÔNG TY CỔ PHẨN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Tên giao dịch: BIDIFOOD
Địa chỉ: 557Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (+84 56) 3822 664
Fax: (84-56) 3825 242
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.bidifood.vn
Mã số thuế:
Tổng Giám đốc: Phạm Văn Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN

Tên giao dịch: HOAI NHON FISH JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Thiện Chánh 1, X. Tam Quan Bắc, H. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (+84 56) 3765 214
Fax: (84-56) 3865 865
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hoainhon.vn
Mã số thuế: 4100302682
Giám đốc: Trần Mạnh Tưởng

C.TY CP KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH

Tên giao dịch: ATM
Địa chỉ: 173 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (+84 56) 3828384 - 3822009
Fax: (84-56). 3824980
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.atmbinhdinh.com.vn
Mã số thuế: 4100259074
Giám đốc: Nguyễn Đức Tấn