Doanh nghiệp Giao thông - Vận tải - Hàng hải Bình Định

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN

Tên giao dịch: VOSCO QUYNHON
Địa chỉ: 212 Đống Đa - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3827 545
Fax: (84-56) 3827 544
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.vosco.vn
Mã số thuế:
Giám đốc:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

+ Chủ tàu, quản lý và khai thác tàu container, tàu hàng rời và tàu dầu sản phẩm.

+ Vận tải đa phương thức và dịch vụ logistic.

+ Thuê tàu.

+  Đại lý (Đại lý tàu và môi giới).

+  Dịch vụ vận tải.

+ Đại lý giao nhận đường hàng không và đường biển.

+ Cung cấp thuyền viên cho các chủ tàu nước ngoài.

+ Cung cấp phụ tùng, vật tư hàng hải.

+ Mua bán tàu.

+ Liên doanh, liên kết.

+ Đại lý bán vé máy bay.