Doanh nghiệp Giao thông - Vận tải - Hàng hải Bình Định

CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH BÌNH ĐỊNH

Tên GD: MAI LINH BINH DINH CO.,LTD
Địa chỉ: 33A Tây Sơn - TP Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3546 938 Hotline: 0984.013 888
Fax: (84-56) 3846 399
Email:
Website: www.mailinh.vn
Mã số thuế: 4100607684
Giám đốc: Triệu Ngọc Tú

- TAXI MAI LINH BÌNH ĐỊNH:  (056) 38 38 38 38

- MAI LINH EXPRESS: (056) 39 39 39 39