Nhà hàng - Quán ăn

Nhà hàng đặc sản biển Đông

Địa chỉ: Trần Đức, P. Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

Điện thoại: (84-56) 3 824 877; (84-98) 3 824 877