KHÁCH SẠN HẢI ÂU

Tên giao dịch: SEAGULL HOTEL
Địa chỉ: 489 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84-56 3846377 (11 lines)
Fax: +84-56 3846 926
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.seagullhotel.com.vn
Mã số thuế: 4100258747 - 011
Giám đốc: Nguyễn Văn Phúc

QUY NHƠN PLAZA

Tên giao dịch: QUYNHON PLAZA
Địa chỉ: 10-12-14-16 Đô Đốc Bảo, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84-56 3811779 - 3811 779
Fax: +84-56 3846 926
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.quynhonplaza.com.vn
Mã số thuế:
Giám đốc/Tổng giám đốc:

QUY NHON HOTEL

Tên giao dịch: QUY NHON HOTEL
Địa chỉ: 08 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3892401 - 3892402 - 3892461 - 3891618
Fax: (84-56) 3891162
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.quynhonhotel.com.vn
Mã số thuế:
Giám đốc/Tổng giám đốc:

KHÁCH SẠN SUNFLOWERS

Tên giao dịch: SUNFLOWERS HOTEL
Địa chỉ: 13-15-17 Nguyễn Huệ - TP. Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: +(84-56) 3891 277 - 3891 279
Fax: +84-56 3891280
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.sunflowershotel.com
Mã số thuế:
Giám đốc/Tổng giám đốc:

CÔNG TY CP DU LỊCH SÀI GÒN - QUY NHƠN

Tên giao dịch: SÀI GÒN - QUI NHƠN TOURIST
Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3820100 - 3829922
Fax: (84-56) 3828128
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:saigonquynhonhotel.com.vn
Mã số thuế: 4100480452
Giám đốc/Tổng giám đốc: Võ Chiêu Phúc

KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN

Tên giao dịch: HOANG YEN HOTEL
Địa chỉ: 05 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3746900
Fax: (84-56) 3746 756
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hoangyenhotel.com.vn
Mã số thuế:
Giám đốc/Tổng giám đốc:

LIFE WELLNESS RESORT QUY NHƠN

Tên giao dịch: LIFE WELLNESS RESORT QUY NHON
Địa chỉ: Quốc lộ 1D, Bãi Dài, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3840133
Fax: (84-56) 3840132
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:  www.life-resorts.com
Mã số thuế:
Giám đốc/Tổng giám đốc:

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUY NHƠN

Tên giao dịch: MUONG THANH QUY NHON HOTEL
Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3892 666
Fax: (84-56) 38926 667
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.quynhon.muongthanh.vn

ROYAL HOTEL & HEALTHCARE RESORT QUY NHƠN

Tên giao dịch: ROYAL HOTEL & HEALTHCARE RESORT QUY NHON
Địa chỉ: 01 Hàm Mặt Tử, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3747100
Fax: (84-56) 3747111
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.royalquynhon.com
Mã số thuế:
Giám đốc/Tổng giám đốc:

KHÁCH SẠN HẢI HƯỜNG QUY NHƠN

THÔNG TIN VỀ KHÁCH SẠN HAI HƯỜNG
Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, Bình Định, Việt nam
Điện thoại: (056) 3847 277 - 3847 877
Website: http://haihuonghotel.vn/
http://www.facebook.com/haihuong.hotel