Địa điểm du lịch

Du Xuân chùa Ông Núi

Hằng năm, vào ngày 24 và 25 tháng Giêng âm lịch (nhằm ngày kỵ Tổ, tưởng nhớ hoà thượng Thích Trừng Tịnh, hiệu là Viên Minh - người có công sáng lập chùa) người dân ở huyện Phù Cát và khách thập phương lại nô nức trẩy hội Chùa Ông Núi (hay còn gọi là Linh Phong Tự). Trong các ngày 18 và 19 tháng 2 này (tức 24 và 25 tháng Giêng Kỷ Sửu) chùa Ông Núi đã đón hàng vạn khách thập phương về người trẩy hội. Du xuân chùa Ông Núi bạn được chìm đắm trong cảnh đẹp thiên nhiên, cảnh chùa trong quần thể kiến trúc của Linh Phong Tự…

Qua cổng chùa uy nghi để vào Linh Phong Tự.

Du khách lên núi du xuân chùa Ông Núi.

Lời nguyện cầu đầu năm.

Xin nước thiêng từ tay Đức Quan Âm mầu nhiệm.

Quần thể kiến trúc chùa Ông Núi ngày càng mở rộng (bên trái là một công trình đang xây dựng).