Bảng giá quảng cáo

BẢNG BÁO GIÁ ĐẶT BANNER & TIN VIP QUẢNG CÁO


1. BẢNG GIÁ ĐẶT BANNER QUẢNG CÁO

(Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng)

STT

Vị trí /
Position

Kích thước

Dung lượng

Hiển thị

Trang chủ

Trang chuyên mục cấp 2

Trang chuyên mục cấp 3, 4

Báo giá theo tháng (VNĐ/1 tháng)

1

Vị trí 01

(500x100) px

100KB

Toàn trang

500.000

 

 

2

Vị trí 02,03,04,05

(450x80) px

60KB

Toàn trang

300.000

 

 

3

Vị trí 06

(230x100) px

60KB

Toàn trang

200.000

 

 

4

Vị trí 07

(230x200) px

90KB

Toàn trang

250.000

 

 

5

Vị trí 08

(400x60) px

100KB

Toàn trang

300.000

 

 

6

Vị trí 09,10,11,12

(230x200)px

45KB

Toàn trang

150.000

 

 


2. BẢNG GIÁ ĐĂNG TIN VIP

(Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng)

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

50.000 đ

130.000 đ

250.000 đ

500.000 đ

 

THÔNG TIN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

   1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Bình Định
            -  Số tài khoản : 58010000409395
            -  Chủ tài khoản : Nguyễn Văn Thảo